انجمن کالای بیرجند

انجمن کالای بیرجند

: آخرین اخبار
  • محدودیت های ترافیکی نوروز ۱۳۹۲
  • به روز رسانی اسفند ماه
  • شرکت های باربری بیرجند
کارت هوشمند
درخواست بارنامه
0561-2319838
0561-2319837
  • خوش آمدید
  • کلاسهای آموزشی رانندگان
1 2

مـختصری درباره انجمن

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل بیرجند با ثابقه کاری بیش از 20 سال هم اکنون 15 شرکت حمل و نقل را تحت پوشش خود دارد که عمده ای این شرکتها در مرکز استان خراسان جنوبی بوده و تعدادی هم در شهر های اطراف از جمله خوسف و سربیشه مستقر می باشند
شرکت های تابعه